Sau khi kết thúc Event quý tộc , khá nhiều bạn PM bảo do không biết lên không kịp tham gia . Để tạo điều kiện cho các anh em đến sau BQT sẽ mở lại các mộc nạp định mức nhận thưởng . Mốc này là mốc top5 của Event lên anh em tham gia Event trước không hề bị thiệt thòi , Admin cũng có thêm chi phí.

Thời gian diễn ra


Bắt đầu : 0h ngày 12-05-2019
Kết thúc : Vĩnh Viễn.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian diễn ra hoạt động , game thủ khi nạp gcoin đạt những mốc sau sẽ nhận được tương ứng với những mốc thưởng sau.
Lưu ý: nạp mốc nào nhận mốc đó. nạp trong 1 lần và không có tích lũy


Gcoin >1.000.000

Gcoin >2.000.000

Gcoin >3.000.000

Gcoin >5.000.000
.Wing 2.5 Luck + 11

.1 Item 380 + 11 3 Option

.1 Bộ Ring pen 3 Option 11

.1 Sói tinh thường

.Wing 2.5 luck + 11

.4 Item 380 + 11 3 Option

.1 Bộ Ring pen 3 Option 11

.1 Sói tinh PT or TC


.W 2.5 luck + 11 1 Option

.6 Item 380 + 11 3 Option

.1 Bộ Ring pen 3 Option 15

.1 Sói tinh Hoàng Kim
.W3 luck + 11 1 Option

.6 Item 380 + 11 3 Option

.1 Bộ Ring pen 3 Option 15

.1 Sói tinh Hoàng Kim
- Mốc 5tr Có thể đổi đồ 380 lấy Trùy Vua, VK 380